Blog / Notícies : Mitjans

El dia de Sabadell: Chavela Vargas inspira l’excepcional creativitat flamenca de Sabadell

Mitjans | El dia de Sabadell
Chavela Vargas inspira l’excepcional creativitat flamenca de Sabadell
[ 21 nov. 2019 ]

Diari de Sabadell: Zoom: Sacs en la fosca nit

Mitjans | Diari de Sabadell
Zoom
[ 19 nov. 2019 ]