Fotografies

soler_lanza_28

[ 01 abr. 2022 ]
Toti Soler “Els dits de la música” (amb Olvido Lanza)

31 Imatges