Condicions d’ús

 1. Garantim el seient però no és numerat, és per això que s’obren les portes una hora abans de cada espectacle
 2. L’Organització no es farà responsable de les pèrdues, furts, robatoris, deterioraments, danys o perjudicis causats al portador o als seus objectes personals durant l’estada al recinte.
 3. Aquest document és vàlid únicament per l’espectacle indicat i serà objecte de verificació electrònica que en garanteixi un sol ús. Podrà ser requisada pel personal si s’observa alguna irregularitat. Es pot imprimir en blanc i negre o en color.
 4. En els espectacles que l’artista ho requereixi, el servei de bar cessarà l’activitat 15 minuts abans de l’inici i es podrà reprendre després de l’espectacle si l’organització així ho estimés. Recomanem efectuar la comanda amb prou antelació.
 5. L’adquisició d’aquest document d’accés és en ferm i no s’accepten canvis ni devolucions. L’Organització no es fa responsable dels documents no adquirits a través dels sistemes de venda oficials.
 6. No s’accepten documents trencats, danyats, usats o amb indicis de falsificació.
 7. Queda reservat el dret d’admissió.
 8. És potestat de l’organització no permetre l’accés al recinte una vegada iniciat l’espectacle.
 9. L’Organització es reserva el dret de modificar el programa de l’esdeveniment.
 10. S’ha de conservar l’entrada fins el final de l’espectacle i haurà de ser mostrada al personal de l’organització sempre que aquest ho sol·liciti.
 11. No és permesa l’entrada a menors de 12 anys no acompanyats.
 12. En el supòsit que l’artista ho requereixi, no es podrà enregistrar, filmar ni gravar l’espectacle.
 13. L’Organització es reserva el dret de modificar, si les circumstàncies ho exigeixen, les dates i els horaris anunciats, com també de decretar la suspensió de l’espectacle. Una vegada s’hagi adquirit el document d’accés no podrà ser canviat si el seu import retornat, excepte per cancel·lació de l’esdeveniment, cas en que l’Organització es compromet a la devolució del seu import. No obstant això, en el cas d’admetre qualsevol canvi d’entrades per causes no imputables a l’Organització, aquesta es reserva el dret de cobrar un càrrec en concepte de despeses de gestió de canvi.
 14. El portador es compromet a ser respectuós amb els artistes i el personal del recinte, com també a desconnectar mòbils i tota mena de dispositius sonors, i a no menjar ni fumar a l’interior.
 15. No està permès accedir amb begudes adquirides fora de l’establiment.
 16. NO ES PERMET LA RESERVA DE SEIENTS AMB CAP PENYORA (peces de roba, bosses, mocadors…) fora de grups a partir de 6 o més persones que comprin les entrades sota un mateix nom i accedeixin a la sala tots junts. Si es compleixen tots aquests requisits i ho comuniquen a recepció 48h abans de l’espectacle, disposaran d’un sofà lateral. “First come, first served.”
 17. Les entrades adquirides en efectiu a la recepció de l’hotel no observen cap despesa d’administració. Altrament, les que es tramiten amb tarja de crèdit o via web, inclouen 1€ cadasacuna en aquest concepte.

Avís Legal

En compliment d’allò establert en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que ens faciliti seran incloses en una base de dades personals, creada i mantinguda sota la responsabilitat de la marca comercial UiU promotors. La finalitat d’aquest fitxer és la comunicació comercial amb els nostres clients. En qualsevol moment els clients tindran dret a rectificar i cancel·lar les seves dades comunicant-ho per correu electrònic a info@uiu.cat.

En conformitat a la llei 34/2002 sobre Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI), informem a continuació de les nostres dades legals:

Denominació
U i U Promotors
Domicili social
Gràcia 45 2on
08201 Sabadell (Barcelona)
Altres
Tel. (+34) 937 271 549
Formulari de contacte: http://www.uiu.cat/contacte/